Qualityokary hilli neýlon musulman mesh şlýapa

Gysga düşündiriş:

Tor şlýapa, ak, gara, goňur, goýy gök, maroon gyzyl öndürilip bilner, ulularyň ululygy: 54-58CM, çagalar: 50-53CM, gowy el duýgusy, dürli etnik nagyşlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

▲ Haryt maglumatlary:

Reňkli arap şlýapalary ýokary dykyzlykly himiki süýümli matalardan ýasalyp, ýokary derejeli kompýuter keşdeli maşynlar bilen ajaýyp nagyşlar, soňra bolsa el kesmek, tikmek, gözden geçirmek, gaplamak we beýleki amallar. Önümler esasan musulman erkekler üçin gündelik durmuşda ybadat etmek ýa-da geýmek üçin ulanylýar. Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk iş tejribesi bolan nagyş öndürijisi dürli nagyşlary ýasaýar. Theyllaryň dowamynda öndürilen nagyşlar içerde we daşary ýurtlarda musulmanlar tarapyndan gowy görülýär. Şeýle hem, nusgalara görä düzülip bilner. Indi aýda 1 milliondan gowrak arap şlýapa öndürip biler.

▲ Esasy maglumatlar:

Nesil:

Ulular

Jyns:

Erkek

Material:

100% poliester, poliester

Ölçegi:

54-58 sm, 21-23 dýuým ýa-da özleşdirilen

Stil:

Musulman stili

Nusga:

Nagyşlanan

Gelip çykyşy:

Jiangsu, Feng okrugy

Önümiň ady:

Arap şlýapa

Reňk:

Ak we reňk

Logotip:

Hususylaşdyrma alyň

Aýratynlyklary:

Nagyşlanan

Hil:

Qualityokary hilli

Şlýapa stili:

Tegelek

OEM / ODM:

Örän meşhur

▲ Üpjünçilik kuwwaty:

Aýda takmynan 1 million

Kufi 100% zygyr matalar we kenep erkekler, oglanlar üçin ýumşak tomus kippasy, uly musulman şlýapalary, afrikaly goňur etnik şlýapalar. Tomus bej Naýlon Meş Musulman şlýapa, ýokary hilli erkekleriň ajaýyp, amaly we ulanmagy aňsat aksessuar. Erkekleriň eşikli baş eşikleri hünärmenler tarapyndan ýasalýar. “Nylon Mesh Muslim Hat” -yň ýokarky bölegi zygyr matadan tikildi. Zygyr matalar bilen ajaýyp dokumasy we zygyr matadan ýasalan modeli bar. Asma pagta. Örän amatly! Neýlon Meş Musulman şlýapa, tomus gününi goramak üçin iň oňat saýlawdyr, erkekler üçin ajaýyp sowgat bolar.

55 sm-21,6 dýuým-US 6 7/8-XS
56 sm-22.1 dýuým-US 7 / S.
57 sm-22.5 dýuým-US 7 1/8-M
58 sm-22,8 dýuým-US 7 1/4-L
59 sm-23.2 dýuým-US 7 3/8-XL
60 sm-23,6 dýuým-US 7 1/2-XХL
61 sm-24 dýuým-US 7 5/8-XХL
62 sm-24,4 dýuým-US 7 3/4-XХХL
63 sm-24,8 dýuým-US 7 7/8-XХХL
Boýy: 3,1 "(8 sm.)

Bellik: Sargyt etmezden ozal kelläňiziň ululygyny barlaň. Ölçegi halkara formatda, ölçeg birligi cm / dýuým-55 sm-21,6 dýuým-US 6 7/8-XS. Ölçegler barada soraglaryňyz bar bolsa bize ýazyň! Ölçegini ýalňyş düşünseňiz, web sahypasynda bar bolsa, başga ululyga üýtgedip bileris. Şlýapa çalyşmak üçin bize yzyna ibermeli, ululygyňyzy ibereris. Bu ýagdaýda ýük alyjy öz üstüne alar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary